Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?
Patent Başvurusu ve Faydalı Model başvurusu; Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri patent başvuru tarihi itibarıyla başlar .

Patent Başvurusu ve Faydalı Model Başvurusu - Asyapatent com
Patent Başvurusu ve Faydalı Model Başvurusu - Asyapatent com
Patentlenebilirlik kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik dir.
Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Buluşunuzu gizli tuttuğunuz sürece patent başvurusu istediğiniz zaman Asya Patent aracılığı ile yapabilirsiniz.! Ancak profesyonel tavsiye alınması aşağıdaki risklerin göz önünde bulundurulması açısından faydalı olabilir;

• Bir başvurunun çok erken yapılması durumunda ürünün tam olarak geliştirilmemiş olması veya pazarın ürün için hazır olmaması riski,

• Başvurunun geciktirilmesi durumunda bir başkasının aynı fikirlerle kendi adına başvuru yapması riski.

Patent Tescil Süreci
Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvurusu KHK’nın 42.maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı taktirde, başvuru sahibine başvurusunun alındığı ve sicile kaydedildiği şekli inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Şekli şartları sağlamayan başvurulara, eksiklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir.

Patent Tescil Süreci - Asyapatent com
Patent Tescil Süreci - Asyapatent com
Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır.
Yapılan inceleme sonrasında şekli şartlarla uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru sahibinden, başvuru tarihinden veya başvuru rüçhan hakkı talep edilmişse, rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içerisinde Enstitüye, tekniği bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunur.

Araştırma talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde ise başvuru geri alınmış sayılır. patent başvurusu sahibinin, tekniğin bilinen durumu hakkında ilgili araştırma yapılması talebinden sonra, Türk patent enstitüsü veya uluslararası niteliği tanınmış anlaşmalı araştırma kuruluşları tarafından araştırma raporu düzenlenir.

Araştırma, raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık bir süre içerisinde patent başvurusu sahibinin incelemeli ya da incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiğini bildirmesi gerekir.

Başvuru sahibinin hangi sistemi tercih ettiği ve araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. Başvuru sahibinin, üç ay içerisinde tercihini bildirmemesi halinde, incelemesiz sistemi tercih ettiği kabul edilir. İncelemeli sistem tercih edildiyse inceleme raporu aşamasından sonra (1-3 kez) başvuru reddedilir ya da tercih edilir. İncelemesiz sistem tercih edilirse, doğrudan incelemesiz belge verilir.

Patent Başvurusu sırasında Asya Patent’te verilmesi gereken belgeler ve suret saysı;

Özet,tarifname,istemler, üç nüsha,resimler (gerekli görülüyorsa), üç nüsha

Başvuru harcının ve ücretin ödendiğini gösterir belge(banka dekontu asli)

Özet;

Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet tercihen 50-100 kelimeden oluşur.

Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder.

Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “BULUŞ BAŞLIĞI” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır

Tarifname;

Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

 Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır.Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Asya Patent İletişim
Patent başvurusu ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız Asya Patent ile iletişime geçebilir, konunun uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tel:

0 212 640 90 39

0 212 640 90 59

0 545 640 90 39

0 532 250 07 41

Email:info@asyapatent.com.tr

Adres:Kocatepe Mah. Mega Center A-Blok No:1022 Bayrampaşa İSTANBUL

https://www.asyapatent.com.tr/patent-basvurusu.html

https://www.asyapatent.com.tr/


Kale Gündem Gazetesi Industrial Kitchen Equipment

1 Yorumlar

  1. Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski