Çakır`la Malatya`nın Kale`sini konuştuk

Kırk-elli yıl yetecek alt yapı yenilenmesi tamamlandı

Malatya milletvekilimiz Sayın Ahmet Çalık ile Kale İlçesi’nin genel durumunu, Belediye Başkanlığından sonra milletvekilliğine uzanan siyaset yolculuğunu,  hedeflerini, ülkemizin genel konularını da içeren keyifli  bir röportaj gerçekleştirdik.  Samimi ve içten konuşmaları için kendisine teşekkür ederiz.
Ahmet Çakır
Ahmet Çakır
Sayın Vekilim, Kale ilçesi doğu ile batı arasındaki bir geçiş köprüsü. Aynı zamanda Doğu’nun Batı’ya açılan yüzü olarak görüyoruz. Bu minvalde baktığımızda Kale ilçesi sizin için neyi ifade ediyor?

Malatya’mızın her ilçesinin kendine özgü güzellikleri var. Kale’mizin de Elazığ ile aramızda Kömürhan Köprüsünün kattığı değer var, özellikle Fırat’ın kattığı ayrı bir değer var, barajın kattığı ayrı görsel bir güzellik var, aynı zaman da bol verimli topraklarıyla birlikte güzel bir tarım alanı ve güzel bir ova.  Malatya’mızın en güzel kaysılarının yetiştiği ilçelerimizden bir tanesidir Kale. Malatya kayısı konusunda bir dünya markası ve kalenin de bunun içinde payının olmasının ayrıca bir güzelliği var.

Ahmet Çakır İle Röportaj

 Kale ilçemizin kendine özgü bir yerleşim yapısı var. Geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız bir deprem felaketi vardı. Bundan kalemiz de etkilendi. Can kaybı olmadı ama yüzlerce konut hasar gördü.  Birçok köyümüzün depremden etkilendiğini gördük. Netice itibariyle depremden sonra bakanlarımızın sahada olması, Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimat ile depremle alakalı hasarların giderilmesi adına çok önemli çalışmalar yapıldı. Tabi bunlar yapılırken Kale’nin temel sorunları da başta olmak üzere, oradaki imar planları sıkıntıları başta olmak üzere, birçok düzenleme yapılma fırsatı da oldu. Köylerimize yapılan toplu konutlar olsun, çok katlı yapılar, sosyal tesisler, ibadethaneler yapılmış oldu.

Kale, depremden sonra bir dönüşümü, yeniden bir yapılanmayı da yaşamış oldu. Bu açıdan bakıldığında Kale Malatya’mız için de bölgemiz için de doğu batı d-3 karayolunun üzerinde yer aldığı önemli bir merkezdir. Aslında her açıdan kalenin değerlendirecek vasıfları var. Aynı zaman da Malatya’nın Kalesi.

Kale ilçemizin bir yandan da bizim için özelliğini de söyleyeyim: Kale, AK Partinin kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de oy oranlarımız 90 puanın üzerinde oldu,  92-94 seviyelerine kadar oy oranlarımız var. Bu açıdan da Kale’ye özel bir önem verdiğimizi belirtmek isterim.

Belediye Başkanlığınız döneminde Kale’de hizmet öncelikleri konusunda yaşanan alt yapı-üst yapı sıkıntıları, her ilçede olduğu gibi, vardı ama Kale’de hizmet önceliği açısından Belediye Başkanlığınız döneminde hangi önemli sorunlar vardı ve çözüm noktasında sizler neler yaptınız bu anlamda?

Kale dağınık ve yapılaşması çok farklı bir ilçemiz. Bir merkezinin olmadığı ama beş farklı noktada ticaretin, kısmi küçük sanayi işyerlerinin de dağıldığı, küçük gruplar halinde bölgeler ve mahallerimizde tamamen bakıldığı zaman dağınık bir şekilde bir yerleşim yerimiz bir ilçemiz. Böyle yerlere hizmet etmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.  Çünkü ilçeye toplu götürülecek bir alt yapı hizmeti, bu içme suyu kanalizasyonu olabilir, yol çalışmaları, kavşak kaldırım düzenlemeleri olabilir, şehrin meydan düzenlemeleri olabilir, bir ilçeye yapılacak bir sosyal tesis veya kültürel merkezin yapımında çok kolay karar verilerek ya da yapılan işlemde maliyet açısından da  daha bir çok avantajı olabiliyor.
Çakır`la Malatya`nın Kale`sini Konuştuk
Çakır`la Malatya`nın Kale`sini Konuştuk

Kale Belediyesi Ziyareti

Kale’mizin çok dağınık yerleşimden kaynaklı dezavantajlı durumu olsa da, ayrı bir güzelliği var her daim. Herkesin imrendiği, bir tarafta barajın güzelliği, suyun güzelliği,  bir tarafta her türlü meyvenin, sebzenin yetiştiği o güzel topraklar ve kayısımız. Sadece hizmet ve yatırım anlamında söylüyorum çileği çok meşhurdur. Biz ilk geldiğimizde grup yolu ile ilgili ciddi bir sorunumuz vardı. Pütürge’de toplamda 35 km bağlanan yolumuzu söylüyorum. Buranın asfaltlanması, genişletilmesi, yolun alt yapılarının yapılmasıyla burası tamamlandı. Onun haricinde yine her kırsalda, her ilçede olduğu gibi alt yapısı itibariyle biz bu süre içerisinde bütün ilçelerimizin, kırsaldaki 11 ilçemizin su ve kanalizasyonlarını tamamen yeniden yaptık. Belki de kırk-elli yıl yetecek alt yapı yenilenmesi tamamlandı.

Tabi Kale’de mahalle bazlı çalışmalar yapıldı. Belki tek bir proje kapsamında bir ilçe alt yapı çalışmasından ziyade, bir genel ve mahalle planlamaları yapılarak alt yapı çalışmaları gerek suyla olsun, gerekse kanalizasyonla olsun tamamlandı ve yol çalışmaları belli bir oranda tamamlanmıştır, yani en çok gündeme gelen konu oradaki alt yapı su, kanalizasyon ve yolların düzenlenmesiydi ki bunları da önemli ölçüde tamamladık

Kale’de  hükümet konağı dahil olmak üzere Gençlik ve  Spor Bakanlığı’mızın yapmış olduğu çok güzel bir tesis ile birlikte gençlerimizin Kale’ye hizmet edebilecek çok önemli bir yatırım tamamlandı. Dolayısıyla Kale’nin kendine göre ihtiyacı olan alt yapısı da yüzde 90 olarak tamamlanmış oldu.

 Kale’nin fiziki ve doğal ortamını göz önüne aldığımızda; özelde Kale ilçesine ama genelde Malatya’nın ekonomik yapısına katma değer katacak ne tür çalışmalar yapılabilir, özelikle bunu turizm sektörü açısından değerlendirmenizi istersek neler söylemek istersiniz?

Barajlarımızın daha çok sportif aktivitelerin yapılabildiği alanlar, merkezler haline dönüştürülmesine yönelik ön çalışmalar, proje çalışmaları yapıldı.  Hem Battalgazi bölgemizde hem de Kale bölgemizde. Kale, depremden sonra aslında depremi bir fırsata dönüştürebildi ve bunda gerçekten vekil arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. Belediye başkanımızın da ilçe başkanımızın da teşkilatımızın da büyük emeği, var gayreti var.  Dolayısıyla Kale’mizin bu süreçten sonra ileriye dönük gelişimi daha hızlı olacaktır.  Çünkü Kale’nin şöyle bir güzelliği var; Türkiye’nin her tarafında özellikle İstanbul merkezli çok sayıda çok değerli insanlarımız,  iş adamlarımız var. Türkiye’ye katkı sağlayan bazı sektörlerde öne çıkmış değerli iş adamlarımız var.  Haliyle Kale’nin bu güzelliğinde, bu dönüşümünde onların etkisiyle emeğiyle de gelişimini bundan sonraki süreçte çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. 

Belediye Başkanlığınız döneminde Malatya için yapmayı planladığınız ve yaptığınız birçok eser vardır tabi ki.  Görev değişikliği olmuş olması birçok çalışmaya da ister istemez engel oldu. Bu kapsamda içinizde uhde kalan, yapmayı planlayıp da hayata geçiremediğiniz çalışma ya da çalışmalarınız oldu mu?

Evet, tabi şöyle; biz görev süremizi en iyi şekilde, en verimli şekilde yapmaya gayret ettik. Ekip ruhuyla çalıştık. Arkadaşlarımızla büyük bir takımımız, ekibimiz vardı. Hem alt-üst yapı ekibimiz olsun, gerek kültürel anlamda,  sosyal anlamda   olsun  Malatya’nın gelişimine yönelik master plan çalışmalarımız olsun her alanda, büyük bir çabayla gece gündüz demeden çalışarak tamamladık. Tabi ki yetişmeyen projeler, ortaya koyduğumuz projeler vardı.  Bunlar zaman alan yatırımlar.  Şimdi arkadaşlarımız zaten devam ediyorlar, bizden görevi devraldıktan sonra  yatırım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanlığım döneminde arzu ettiğimiz;  alt yapıda tüm  Malatya suyunun en ücra noktasına kadar tamamının yenilenerek DMA sisteminin hayata geçirilmesiydi,  sıkara sistemlerinin oluşturulmasıydı. Bunlar belli bir aşamaya geldi, şu anda da bildiğim kadarıyla devam ediyor. Bunların haricinde Malatya’yı yağış ve taşkınlara karşı koruyacak büyük bir kanal projesi desteğiyle birlikte yani bu inderesi olsun,  Horata deresi olsun, Karagöz deresi olsun bütün bunları kapsayıp  içerisine alacak büyük bir kanalın,  Malatya’ya ilerde  Beydağı ve yamaçlardan oluşacak taşkın ve sel etkilerini azaltacak bir çalışmamız vardı ve bunun kamulaştırılması ve projelendirilmesiyle ilgiliydi. Bunları Malatya için önemli gördüğüm için söylüyorum. Bir diğeri de Malatya’mızın tamamen içerdeki sanayilerin bulunduğu, sitelerin bulunduğu sektörlerin bulunduğu grup yapılarının dışarıya çıkarılmasıyla ilgiliydi. Yani bunun içeresinde Yeni Sanayi,  Özhan sanayi, buğday  pazarı toptancılar sitesi, şire pazarımız olsun hepsinin belli bir bölgede toplanarak sadece Malatya için oluşturulmuş sanayi bölgeleri değil Türkiye’ye hitap edebilecek showroomlar ile birlikte yeni sanayi bölgesi kurulması ve bununla birlikte de çevre yolunun altının Çakmak Kışlası’nın da devralınarak tüm şehrin alt bölgesinde, tamamının yeniden planlanarak yeni bir kentsel, kent master planı çerçevesinde dönüşümünü sağlamaktır.  Tabi bunlar uzun soluklu işler, bir-iki dönem yapılacak işler değil. Arkadaşlarımızın da bu konuda sanayilerle ilgili çalışmaları devam ediyor. Bizler de  her zaman bu güzel çalışmaların yanında, arkasında olacağız.
Ahmet Çakır Malatya Milletvekili
Ahmet Çakır Malatya Milletvekili
Malatya’mızın güzelliklerini, geçmişten gelen birikimlerini korumak, Malatya’mızın hafızasını korumak diğer yandan gelişen, ilerleyen, modernleşen yani çağdaşlaşma dediğimiz dönem içerisinde de tarihimizden, kültürümüzden, ananelerimizden de ödün vermeden onları koruyarak yeni alanların oluşturulmasına da çalıştık. Yani hedeflerimizden hayata geçirdiklerimiz oldu, geçiremediklerimiz oldu. Hedeflerimiz içerisinde Altay kışlasının büyük bir bölümünü yeni bir kent alanı yapmak, ekizya bölgesinde bir Batıkent veya yeni bir Malatya gibi ileriye yönelik daha düşük yoğunluklu daha yatay şehirleri oluşturmak ve bunları uzun vadeli oluşacak kent tasarım planlarıyla birlikte planlanmıştır.Bir kısmını hedefe koyduğumuz çalışma hizmetleri tamamladık ama bir kısmı da devam ediyor.

Sizin hem belediye başkanlığı yaptınız,  hem de milletvekilliği görevini hala devam ettiriyorsunuz.  Bu iki kurumu kıyasladığınızda, hangi alanda daha etkin ve rahat  hareket edebildiğinizi düşünüyorsunuz.  Bir de bu iki alanda  vatandaşla diyaloğunuz, onların size erişebilirliği açısından kıyasladığınızda  milletvekilliği mi belediye başkanlığı mı daha ön plana çıkıyor?


Belediye Başkanlığı görevi kutsal ve ağır bir görevdir.  Milletvekilinin de üstlendiği bir dava bir sorumluluk var yani inandığınız gerçekten kadrolar var.

Bu gün Cumhurbaşkanımızın dünyada vermiş olduğu mücadele, kendini milletine adamış lider diyoruz.  Gerçekten sadece ülkemiz adına değil bölge insanı adına da, mazlumlar adına da onların sesi olan bir liderimiz var, kadrolarımız var. AK Parti kadroları kurulurken de hedefleri olan Türkiye’nin kalkınması, güçlü Türkiye, büyük Türkiye hedefi olan ve bu doğrultuda çalışan ve bu süre içerisinde de baktığımızda Türkiye’nin dünyada gerçekten sayılı ülkeler arasına girdiğini, bölgede etkin hale geldiğini görüyoruz.

 Elbette  milletvekilliğinin  kendine göre sorumlulukları  ve görevleri vardır. Belediye Başkanı daha yerel, halkla sürekli  iç içesiniz ama milletvekili iseniz yerelden daha çok  Ankara’da oluyorsunuz. Belediye Başkanı iken  sürekli şehirdesiniz, belki bir toplantıya günübirlik bir günlüğüne gidebiliyorsunuz, ayda bir- iki gün şehirden ayrılabilirsiniz ama vaktinizin  geri kalan tamamını şehirde geçiyor ve şehrin tamamındaki istek, talep, beklenti,  aksamaların ve   sorunların tamamı size geliyor.

Yapılan çalışmalar ve hizmet insana her zaman ayrı bir duygu veriyor, haz veriyor.  “Halka hizmetin hakka hizmet” olduğu anlayışı insanı inanılmaz derecede memnun ve mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yani yerelin ayrı bir güzelliği var ama genelin de partimiz adına ülkemiz adına yaptığımız çalışma, hizmetler de büyük önem taşımaktadır.

Sayın Vekilim, son olarak da Kale Gündem Gazetesi ile ilgili görüşlerinizi alalım?

Tebrik ediyorum, gerçekten.  Yazılı basının son dönemlerde belki zayıfladığı bir dönem ama siz hem yazılı, hem görsel hem de sanal ortamda paylaşıyorsunuz. Peki nedir  bunun güzelliği: demin ifade ettiğimiz gibi belki Malatya’mızın genel ilçelerinin tamamında var ama Kale’mizde de büyük nüfusumuz  dışarda yaşamaktadır. Kale’nin belki üç-beş katı, on katı yirmi katı hemşerilerimiz dışarda.  Haliyle onların kendi yöresiyle, bölgesiyle, siyasi, sanatsal, ekonomik, güncel, tarım, ekonomi, hava durumu dahil olmak üzere verimlilik dahil olmak üzere ürün verimliliği kendi köyüyle, şehriyle, bölgesiyle ilgili haberleri görmek istiyor.  Dolayısıyla sizler de böyle güzel bir hizmete öncülük ediyorsunuz. Bu bir emek istiyor, fedakârlık istiyor, gayret istiyor.  Dolayısıyla sizler de buna inanarak yola çıkmışsınız.  Tebrik ediyorum. Önemli bir eksikliği belki gidermiş oluyorsunuz.  Dışardaki o güzel, yetişmiş insanlarımızın şehriyle, memleketiyle, ana – ata toprağıyla ilgisini daha sıcak tutmak adına ilgisini koparmamak adına güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum

Ellerinize sağlık emeğinize sağlık.

Röportaj: Hatice Albayrak

Kale Gündem Gazetesi Industrial Kitchen Equipment TeknoMina Bilişim

1 Yorumlar

  1. Malatya milletvekilimiz Sayın Ahmet Çalık ile Kale İlçesi’nin genel durumunu, Belediye Başkanlığından sonra milletvekilliğine uzanan siyaset yolculuğunu, hedeflerini, ülkemizin genel konularını da içeren keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Samimi ve içten konuşmaları için kendisine teşekkür ederiz.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski